پزشکی و درمانی

  • کاهش هزینه های درمان خانواده، در کنار حفظ کیفیت خدمات از اصول اصلی آسمان به شمار می رود، در این راستا، تمرکز بر روی درمان هایی که عمدتاً تحت پوشش بیمه های تکمیل درمان نیست و یا سهم بیمه تکمیل درمان درآن کم است، از اولویت های درمانی آسمان به شمار می رود، این درمان ها شامل : دندانپزشکی، خدمات مراقبتی در منزل ( درمان در منزل و محل کار)، زیبایی دندانپزشکی، جراحی زیبایی ولاغری، خدمات روانشناسی و خدمات زیبایی (لیزر، ژل و بوتاکس) می باشد.