خدمات بیمه

  • اعضاء آسمان میتوانند کلیه خدمات بیمه ای خود را شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی و زلزله ، مسؤلیت و سایر موارد بیمه خود را با شرایط کاملا ویژه و قیمت های استثنایی خریداری نمایند .