حقوقی و وکالت

  • حوزه حقوقی باشگاه آسمان با در بر داشتن تمامی دپارتمان های فعال،که ازجمله آن می توان به دپارتمان های، حقوق بین الملل، قراردادها، خانواده، تأمین اجتماعی، پزشکی و… اشاره کرد و همچنین با بهره بردن از بیش از 260 وکیل حاذق به عنوان بزرگترین مجموعه حقوقی کشور، این افتخار را دارد تا بتواند گامی نوین در این عرصه مهم برداشته و راحتی داشتن وکیل برای اعضاء باشگاه ارزش آفرین آسمان را از جهت کاهش هزینه ها و بهره مندی از وکلای برجسته به طور کامل برطرف نماید.